Access Control ~ bramki obrotowe ~ szlabany ~ kontrola dostępu

BR3-2-BA

ZASTOSOWANIE


Bramka z podwójnym rotorem, wysoka do kontroli
ruchu  osobowego  w  miejscach  strzeżonych,  przeznaczona
do współpracy z systemami kontroli dostępu.
Posiada  układy  procesorowe, wspomaganie  ruchu
rotorów,  mechanizmy  dwukierunkowe,  piktogramy
diodowe,  odblokowywanie  awaryjne,  trwałą  konstrukcję,
dwa rotory czterosekcyjne.


OBUDOWA


Konstrukcja, obudowa i rotory mogą byd wykonane
w różnych wersjach np. stal nierdzewna 1.4301 (EN 10088)
lub  stal  zwykła  malowana  proszkowo  lub  cynkowana
ogniowo.  Dostęp  do  mechanizmów  wewnątrz  bramki
zabezpieczony zamkiem na kluczyk. Mocowanie do podłoża
za pomocą kotew np. wklejanych.


MECHANIZM


Mechanizmy dwukierunkowe umożliwiają kontrolę   
ruchu  osobowego  w  obu  kierunkach  lub  w  wybranym
kierunku. Umiejscowione na konstrukcji bramki piktogramy
diodowe określają  stan odblokowania/zablokowania  rotora
bramki.  Czerwony  krzyżyk  sygnalizuje  zablokowanie
przejścia,  zielona  strzałka  sygnalizuje  odblokowanie
przejścia.
Elektromechaniczne  wspomaganie  ruchu  ramion
ułatwia  płynne  przechodzenie  (ruch  osobowy)  oraz
wspomaga  samoczynne  blokowanie  układu  ramion  rotora.

UKŁAD STERUJĄCY


Układ  procesorowy  po  otrzymaniu  sygnału  z
urządzenia  zewnętrznego  (bezpotencjałowego)  przejmuje
całkowitą  kontrolę  nad  funkcjonowaniem  urządzenia  tj.
odblokowanie  i  blokowanie  ruchu  ramion  dla  każdego
rotora  oraz  wysyła  sygnały  zwrotne  po  wykonaniu  cyklów
przejśd.  
Układy  sterujące  przygotowane  są  do  współpracy  
z systemami kontroli dostępu, systemami RCP.

ZASADA DZIAŁANIA


Podstawą  odblokowania  mechanizmu  jest
otrzymanie sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego.  
Wewnętrzny rygiel jest odblokowywany elektrycznie na czas
10  sekund,  stan  zablokowania/odblokowania  bramki  jest
wyświetlany na sygnalizatorze diodowym.
Po  odblokowaniu  mechanizmu  (sygnalizowanego
zieloną  strzałką)  należy  pchnąd  ramię  rotora  w  kierunku
sygnalizowanego  przejścia.  Po  pchnięciu  ramienia  bramki
następuje  samoczynne  załączenie  mechanizmu
dopychającego, wspomagającego przejście. Po  zakooczeniu
ruchu następuje  zablokowanie  rotora, do  czasu otrzymania
następnego sygnału sterującego.
Oprogramowanie  procesora  sterującego  bramką
umożliwia,  w  przypadku  działania  w  obu  kierunkach,
zapamiętywanie  sygnałów  z  urządzeo  zewnętrznych  
z  naprzemiennym  odblokowaniem  rygli.  Istnieje możliwośd
sterowania urządzenia przy pomocy dodatkowego przycisku
instalowanego  przy  stanowisku  portiera,  strażnika,  kasjera
itp.  
 
                     

WYMIARY

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE


Napięcie zasilania                             24V
Maksymalny pobór mocy zasilania      120 VA
Maksymalny pobór prądu                   5A
Sygnał zwrotny                                  bezpotencjałowy
Sygnał sterujący                                (max. 1 sek)
Warunki pracy                                   -20 do +50 C  
Waga                                               335 kg           
Wilgotnośd względna otoczenia           10-80%
Stopieo ochrony IP                            34
 

WERSJE URZĄDZENIA

 
BR3-2-S BA-MMN - Konstrukcja i dach malowane
proszkowo, rotor wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (EN
10088).
BR3-2-S BA-ONN - Konstrukcja cynkowana ogniowo, dach
i rotor  wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088).
BR3-2-S BA-NNN - Konstrukcja, dach i rotor wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


TRANSFORMATOR    PS130  –  transformator  230/24V  
w obudowie z możliwością instalacji na szynie.
 
LICZNIK  PRZEJŚD  –  urządzenie  wyświetlające  ilośd  cykli
przejścia, które wykonała bramka.
 
MODUŁ PODTRZYMYWANIA NAPIĘCIA  -   Zasilacz buforowy
przeznaczony  do  nieprzerywanego  zasilania  urządzeo.  W
przypadku  zaniku  napięcia  sieciowego  następuje
natychmiastowe  przełączenie  na  zasilanie  akumulatorowe.
Zasilacz  kontroluje  automatycznie  proces  ładowania  
i  konserwacji  akumulatora.  Posiada  sygnalizację  optyczną
informującą  o  stanie  pracy.  Umieszczony  jest w  obudowie
metalowej,  natynkowej  z  miejscem  na  akumulator.
Obudowa  wyposażona  w  mikroprzełącznik  sygnalizujący
otwarcie drzwiczek.

Bramki Obrotowe Wysokie

PRZEZNACZENIE

Ukierunkowanie i prowadzenie ruchu osobowego w obiektach, w których wymagany jest wysoki stopień kontroli np. na stadionach, w fabrykach.

 

WSPÓŁPRACA

Z systemami biletowymi, rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu.

 • BR3-1-3

  BR3-1-3

 • BR3-1-4

  BR3-1-4

 • BR3-1-S

  BR3-1-S

 • BR3-2-3

  BR3-2-3

 • BR3-2-4

  BR3-2-4

 • BR3-2-S

  BR3-2-S

 • BR3-2-R

  BR3-2-R

 • BR6-2

  BR6-2

 • BR3-1-BA

  BR3-1-BA

 • BR3-2-BA

  BR3-2-BA

 • BR3-2-I

  BR3-2-I

 • BR3-T

  BR3-T

zaufali nam
PGE ArenaStadion Miejski WrocławWisła KrakówMuzeum AuschwitzZamek na WaweluMinisterstwo Obrony NarodowejAkademia Marynarki WojennejWyższa Szkoła Policji w SzczytnieNarodowy Bank PolskiPoczta PolskaTelefonikaTP S.A.TauronBiedronkaNestleColgateDellElectroluxMichelinZakłady Mięsne SokołówZakłady Mięsne Henryk KaniaBRWModertrans PoznańSokpolCarrefour PolskaKauflandDelic-PolKronospanTeva KutnoFablok ChrzanówStatoilKirchhoff AutomotiveTI POLAND AUTOMOTIVEC200POLOMARKETStora Enso Wood ProductsCaterpillarMadej Wróbel PGE ArenaStadion Miejski WrocławWisła KrakówMuzeum AuschwitzZamek na WaweluMinisterstwo Obrony NarodowejAkademia Marynarki WojennejWyższa Szkoła Policji w SzczytnieNarodowy Bank PolskiPoczta PolskaTelefonikaTP S.A.TauronBiedronkaNestleColgateDellElectroluxMichelinZakłady Mięsne SokołówZakłady Mięsne Henryk KaniaBRWModertrans PoznańSokpolCarrefour PolskaKauflandDelic-PolKronospanTeva KutnoFablok ChrzanówStatoilKirchhoff AutomotiveTI POLAND AUTOMOTIVEC200POLOMARKETStora Enso Wood ProductsCaterpillarMadej Wróbel
Copyright © FHU Access Control 2012. All Rights Reserved. Bramki obrotowe Szlabany