Access Control ~ bramki obrotowe ~ szlabany ~ kontrola dostępu

BR3-1-BA

ZASTOSOWANIE


Bramka  wysoka  przeznaczona  do  kontroli  ruchu
osobowego,  stosowana  w  miejscach  strzeżonych  o  ścisłej
kontroli  dostępu.  Posiada  układ  procesorowy,
wspomaganie  ruchu  rotora,  mechanizm  dwukierunkowy,
piktogramy  diodowe,  odblokowywanie  awaryjne,
wytrzymałą konstrukcję, rotor czterosekcyjny.

OBUDOWA


Konstrukcja, obudowa  i rotor mogą byd wykonane
w różnych wersjach np. stal nierdzewna 1.4301 (EN 10088)
lub  stal  zwykła  malowana  proszkowo  lub  cynkowana
ogniowo.  Dostęp  do  mechanizmu  wnętrza  bramki
zabezpieczony zamkiem na kluczyk. Mocowanie do podłoża
za pomocą kotew np. wklejanych.
 
 

MECHANIZM


Mechanizm  dwukierunkowy  umożliwia  kontrolę   
ruchu  osobowego  w  obu  kierunkach  lub  w  wybranym
kierunku. Umiejscowione na konstrukcji bramki piktogramy
diodowe  określają  stan  odblokowania/zablokowania
bramki.  Czerwony  krzyżyk  sygnalizuje  zablokowanie
przejścia,  zielona  strzałka  sygnalizuje  odblokowanie
przejścia.
Elektromechaniczne  wspomaganie  ruchu  rotora
ułatwia  płynne  przechodzenie  (ruch  osobowy)  oraz
wspomaga samoczynne blokowanie układu ramion rotora.
 
UKŁAD STERUJĄCY
Układ  procesorowy  po  otrzymaniu  sygnału  z
urządzenia  zewnętrznego  (bezpotencjałowego)  przejmuje
całkowitą kontrolę nad funkcjonowaniem urządzenia  
tj.  odblokowywaniem  i  blokowaniem  ruchu  ramion  rotora
oraz wysyła sygnał zwrotny po zakooczeniu cyklu przejścia.  
Układ  sterujący  przygotowany  jest  do współpracy  
z systemami kontroli dostępu, systemami RCP.

ZASADA DZIAŁANIA


Podstawą  odblokowania  mechanizmu  jest
otrzymanie sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego.  
Wewnętrzny  rygiel  jest  odblokowywany  elektrycznie  na
czas  10  sekund,  stan  zablokowania/odblokowania  bramki
jest wyświetlany na sygnalizatorze diodowym.
Po  odblokowaniu  mechanizmu  (sygnalizowanego
zieloną  strzałką)  należy  pchnąd  ramię  rotora  w  kierunku
sygnalizowanego  przejścia.  Po  pchnięciu  ramienia  bramki
następuje  samoczynne  załączenie  mechanizmu
dopychającego, wspomagającego przejście. Po zakooczeniu
ruchu następuje zablokowanie  rotora, do czasu otrzymania
następnego sygnału sterującego.
Oprogramowanie  procesora  sterującego  bramką
umożliwia,  w  przypadku  działania  w  obu  kierunkach,
zapamiętywanie  sygnału  z  urządzeo  zewnętrznych  
z naprzemiennym odblokowaniem rygla. Istnieje możliwośd
sterowania urządzenia przy pomocy dodatkowego przycisku
instalowanego  przy  stanowisku  portiera,  strażnika,  kasjera
itp.  

WYMIARY

SCHEMAT PODŁĄCZEO ELEKTRYCZNYCH

PARAMETRY TECHNICZNE


Napięcie zasilania                             24V
Maksymalny pobór mocy zasilania      120 VA
Maksymalny pobór prądu                   5A  
Sygnał zwrotny                                  bezpotencjałowy
Sygnał sterujący                                (max. 1 sek)
Warunki pracy                                   -20 do +50 C  
Waga                                               270 kg            
Wilgotnośd względna otoczenia           10-80%
Stopieo ochrony IP                             34


WERSJE URZĄDZENIA


BR3-1-S BA-MMN - Konstrukcja i dach malowane
proszkowo, rotor wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (EN
10088).
BR3-1-S BA-ONN - Konstrukcja cynkowana ogniowo, dach
i rotor  wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088).
BR3-1-S BA-NNN - Konstrukcja, dach i rotor wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


TRANSFORMATOR    PS130  –  transformator  230/24V  
w obudowie z możliwością instalacji na szynie.
 
LICZNIK  PRZEJŚĆ  –  urządzenie  wyświetlające  ilośd  cykli
przejścia, które wykonała bramka.
 
MODUŁ PODTRZYMYWANIA NAPIĘCIA  -  Zasilacz buforowy
przeznaczony  do  nieprzerywanego  zasilania  urządzeo.  W
przypadku  zaniku  napięcia  sieciowego  następuje
natychmiastowe  przełączenie  na  zasilanie  akumulatorowe.
Zasilacz  kontroluje  automatycznie  proces  ładowania  
i  konserwacji  akumulatora.  Posiada  sygnalizację  optyczną
informującą  o  stanie  pracy. Umieszczony  jest w  obudowie
metalowej,  natynkowej  z  miejscem  na  akumulator.
Obudowa  wyposażona  w  mikroprzełącznik  sygnalizujący
otwarcie drzwiczek.
 
 

Bramki Obrotowe Wysokie

PRZEZNACZENIE

Ukierunkowanie i prowadzenie ruchu osobowego w obiektach, w których wymagany jest wysoki stopień kontroli np. na stadionach, w fabrykach.

 

WSPÓŁPRACA

Z systemami biletowymi, rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu.

 • BR3-1-3

  BR3-1-3

 • BR3-1-4

  BR3-1-4

 • BR3-1-S

  BR3-1-S

 • BR3-2-3

  BR3-2-3

 • BR3-2-4

  BR3-2-4

 • BR3-2-S

  BR3-2-S

 • BR3-2-R

  BR3-2-R

 • BR6-2

  BR6-2

 • BR3-1-BA

  BR3-1-BA

 • BR3-2-BA

  BR3-2-BA

 • BR3-2-I

  BR3-2-I

 • BR3-T

  BR3-T

zaufali nam
PGE ArenaStadion Miejski WrocławWisła KrakówMuzeum AuschwitzZamek na WaweluMinisterstwo Obrony NarodowejAkademia Marynarki WojennejWyższa Szkoła Policji w SzczytnieNarodowy Bank PolskiPoczta PolskaTelefonikaTP S.A.TauronBiedronkaNestleColgateDellElectroluxMichelinZakłady Mięsne SokołówZakłady Mięsne Henryk KaniaBRWModertrans PoznańSokpolCarrefour PolskaKauflandDelic-PolKronospanTeva KutnoFablok ChrzanówStatoilKirchhoff AutomotiveTI POLAND AUTOMOTIVEC200POLOMARKETStora Enso Wood ProductsCaterpillarMadej Wróbel PGE ArenaStadion Miejski WrocławWisła KrakówMuzeum AuschwitzZamek na WaweluMinisterstwo Obrony NarodowejAkademia Marynarki WojennejWyższa Szkoła Policji w SzczytnieNarodowy Bank PolskiPoczta PolskaTelefonikaTP S.A.TauronBiedronkaNestleColgateDellElectroluxMichelinZakłady Mięsne SokołówZakłady Mięsne Henryk KaniaBRWModertrans PoznańSokpolCarrefour PolskaKauflandDelic-PolKronospanTeva KutnoFablok ChrzanówStatoilKirchhoff AutomotiveTI POLAND AUTOMOTIVEC200POLOMARKETStora Enso Wood ProductsCaterpillarMadej Wróbel
Copyright © FHU Access Control 2012. All Rights Reserved. Bramki obrotowe Szlabany